Tereny zielone

Zajmujemy się zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych (sprzątanie, zamiatanie, odchwaszczanie, wykładanie korą lub grysem gruboziarnistym, wysiew lub układanie gotowych trawników). Poniżej przykładowe realizacje: