Inne roboty

- Malowanie barierek ochronnych, poziomych i pionowych znaków w ciągach komunikacji pieszej.

- Mycie różnych powierzchni przemysłowym urządzeniem wysokociśnieniowym (1000 bar).

- Prace ziemnie przy użyciu ciężkiego sprzętu (koparki, koparko-ładowarki, spychacza).

- Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych (sprzątanie ,zamiatanie, koszenie, odchwaszczanie, wykładanie korą lub grysem gruboziarnistym, wysiew traw lub układanie gotowych trawników).

- Odśnieżanie płaskich powierzchni dachów hal wielko powierzchniowych.

- Prace na wysokości do 17m przy użyciu samojezdnego podnośnika koszowego (mycie instalacji technologicznych, ścian i elewacji).

- Prace remontowo-budowlane. Wyburzanie obiektów.

- Pośrednictwo w gospodarce odpadami.